vroeger en nu

Bruno Van Dijck

Bruno Van Dijck woonde op het Mac Leodplein. Hij was medestichter en lid van de eerste Oxfam-wereldwinkel van Sint Anneke (1984-1987).
Bruno van Dijck (geboren in 1953) studeerde schilderkunst aan de Koninklijke Academie en vervolgens aan het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen. 
Momenteel is hij docent schilderkunst aan dezelfde academie. 
In 2011 promoveerde hij met het tentoonstellingsproject ‘Genius Loci – Topografische resonanties en picturale praktijk’ tot doctor in de kunsten aan de Universiteit Antwerpen. 

In 1979 werd hij laureaat van de Grote Prijs van Rome voor schilderkunst. Verder werd hij o.a. bekroond met de bronzen medaille in de Europaprijs voor schilderkunst Oostende (’80), de Jacob Smitsprijs voor schilderkunst (’81), prijs jonge Belgische grafiek (’85), Marnixprijs Felix De Boeck voor schilderkunst (’88) en de prijs Ernest Albert voor schilderkunst (2000).  
Bij Bruno Van Dijck woont en werkt in Zoersel. Hij is het begrip picturale praktijk eerder van toepassing dan de omschrijving schilderkunst en grafiek. Het eerste begrip roept het proces op, een activiteit of een houding. Van Dijck wil via zijn schilderskundige activiteit aan een landschappelijke, topografische plek een extra betekenislaag, een resonantie meegeven. Waar de picturale praktijk verwijst naar het schildersatelier, vindt de resonantie haar voedingsbodem buiten, in de ‘ervaring’ van het landschap. In het schilderen in open lucht komen beide facetten samen.