vroeger en nu

Achiel Smets

Achiel Frans Smets (Broechem, 9 januari 1931 – Antwerpen, 24 oktober 2005) 
was een Belgisch volksvertegenwoordiger.
Smets, getrouwd met Maria Suykerbuyk, was actief binnen het ACW en de CVP.
Hij werd voorzitter van het KAJ Broechem, propagandist van het KAJ voor het verbond Antwerpen en propagandist voor het ACW in Antwerpen. Hij werd gemeenteraadslid in deze stad.
Hij werd in 1974 verkozen tot CVP-volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Antwerpen en vervulde dit mandaat tot in 1981. In de periode april 1974-oktober 1980 zetelde hij als gevolg van het toen bestaande dubbelmandaat ook in de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap, die op 7 december 1971 werd geïnstalleerd. 
Vanaf 21 oktober 1980 tot november 1981 was hij tevens korte tijd lid van de Vlaamse Raad, de opvolger van de Cultuurraad en de voorloper van het huidige Vlaams Parlement.
Hij was verder ook nog:
* beheerder-voorzitter van de Antwerpse Waterwerken,
* beheerder-voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij 'De Goede Woning'.