vroeger en nu

Andries Quaghebeur 1914 - 2003

Werd op 20 mei 1951 benoemd tot onderpastoor. Hij zette zich energiek in voor de bewoners van 'De Plage", zonder onderscheid te maken tussen gelovigen of niet-gelovigen, of tussen rijk of arm (en er waren nog al wat armen op de Plage).
Hij is de oprichter van de parochie "Onze Lieve Vrouw ter Schelde", en van het gelijknamige kerkje aan de Plage.
Op 5 augustus 1956 werd hij pastoor van de Sint Annaparochie.