vroeger en nu

Paul DumezPaul Dumez ( Mortsel14 maart 1942 ) is een voormalig Belgisch politicus van de CVP.

 

Dumez woonde op de Beatrijslaan. 

Dumez werd beroepshalve advocaat.

 In de jaren '70 was hij de voorzitter van de Antwerpse afdeling van de CVP-jongeren. Van 1989 tot 1991 zetelde hij in de Kamer van Volksvertegenwoordigers als opvolger van Leo Tindemans, die lid werd van het Europees parlementg. In de periode oktober 1989-november 1991 had hij als gevolg van het toen bestaande dubbelmandaat ook zitting in de Vlaamse Raad. De  Vlaamse Raad was vanaf 21 oktober 1980 de opvolger van de  Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap, die op 7 december 1971 werd geïnstalleerd, en was de voorloper van het huidige Vlaams Parlement.

Na de eerste rechtstreekse verkiezingen voor het Vlaams Parlement van 21 mei 1995 legde hij op 4 juli 1995 de eed af als Vlaams Volksvertegenwoordiger voor de kieskring Antwerpen in opvolging van Vlaams minister Wivina Demeester. Hij oefende dit mandaat uit tot juni 1999. 

Fracties

 • CVP (van 4 juli 1995 tot 12 juni 1999)

 • CVP (van 17 oktober 1989 tot 23 november 1991)

lid Vlaamse Raad (van 17 oktober 1989 tot 23 november 1991)

 • Adviescomité Brussel (vast lid van 18 oktober 1990 tot 23 november 1991)

 • Werkgroep Migranten (plaatsvervangend lid van 18 oktober 1990 tot 12 maart 1991)

Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Antwerpen (van 4 juli 1995 tot 12 juni 1999)

 • Commissie voor de Vervolgingen (voorzitter van 4 juli 1995 tot 13 juni 1999)

 • Commissie ad hoc (Artikel 125 van de Grondwet) (lid van 13 november 1996 tot 13 november 1996)

 • Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer (vast lid van 4 juli 1995 tot 13 juni 1999)

 • Deontologische Commissie (vast lid van 18 december 1997 tot 13 juni 1999)

 • Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden (plaatsvervangend lid van 4 juli 1995 tot 13 juni 1999)

 • Commissie voor Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid van 28 januari 1998 tot 13 juni 1999)

 • Commissie Mobiliteit (plaatsvervangend lid van 13 mei 1998 tot 13 juni 1999)

Federale mandaten

 • volksvertegenwoordiger arrondissement Antwerpen (van 27 juli 1989 tot 23 november 1991)

Europese mandaten

 • plaatsvervangend lid Comité van de Regio's (van 16 september 1996 tot 25 januari 2002)

 

In 1995 werd vanuit Antwerpse havenmiddens het plan gelanceerd. Het duurde meer dan vijf jaar vooraleer de publieke opinie wist dat de drijvende kracht achter dit Deurganckdok niet alleen bij de havenbaronnen lag, maar vooral in het verre Azië te vinden was, bij de Port of Singapore Authority (PSA), één van de grootste terminalbedrijven van de wereld (het is een kapitalistisch staatsbedrijf van de stadsstaat Singapore onder een autoritair hyperliberaal bestuur). Als voorwaarde voor de overname door PSA van de HesseNoordNatie, een miljardendeal, diende de Vlaamse regering het grote Deurganckdok te bouwen. Kostprijs: 15 miljard BEF. Alhoewel de Vlaamse regering voor deze materie ten volle bevoegd is, was er blijkbaar behoefte om eerst een geheim politiek akkoord op Belgisch niveau af te sluiten dat begin januari 1998 'lekte'. Het geheim akkoord werd toen besloten tussen politici uit de betrokken regio (Antwerpen-Waasland) met de toenmalige federale minister Miet Smet (CVP), europarlementslid Freddy Willockx (SP), CVP-voorzitter Marc Van Peel en de parlementsleden Paul Dumez (CVP) en Robert Voorhamme (SP). In dat akkoord werd de aanleg van het dok 'economisch gewenst' en 'dringend' omschreven en werd ook Doel als onleefbaar beschouwd. Op 20 januari 1998 nam dan de Vlaamse regering (CVP-SP) een principebeslissing voor de aanleg. Waar andere projecten van de Vlaamse regering niet opschieten (bv. sociale woningbouw, verkeersveiligheid, milieu, ...) ging hier alles zeer snel, te snel vanuit democratisch oogpunt. Ferdinand De Bondt, ere-senator en éminence grise in de strijd voor Doel en de Polder wijst er in dit verband op hoe de gewestplanwijzigingen tot stand kwamen: "Het is tekenend voor de manier van werken dat de beslissing rond de definitieve vastlegging van de eerste gewestplanwijziging en het starten van de tweede wijziging genomen werden tussen 1 en 8 juni 1999 door een Vlaamse regering (CVP-SP) die ontsnapte aan elke democratische controle, aangezien zij de facto ontslagnemend was. Immers, de verkiezingen voor de vernieuwing van het Vlaams parlement zouden op 13 juni 1999 plaatsvinden. Beslissingen van een dergelijke structurele aard zouden in een gezonde parlementaire democratie niet genomen mogen worden in een periode van politieke luwte. Hier is een opvallend gebrek aan voorzichtigheid en terughoudendheid aan de dag gelegd vanuit de toenmalige Vlaamse regering".