vroeger en nu

Boeken (met dank aan Danny Van Steen)

 
 
Titel Auteur Uitgever jaar blz
Burcht en Zwijndrecht toentertijd 1885 - 1968. 
Nieuws uit de "Gazette van Beveren-Waas"

 Cultureel Archief 

(Zwijndrecht) 

Cultureel Archief  2008 306
Sint-Anneke Plage.    Herinneringen aan het vakantie- en woondorp van St-Annastrand 1930 - 1969 Josée Gevaerts  Stad Antwerpen 2011  
De Buurtspoorweg Hamme - Temse - Antwerpen L.O.  1882 - 1959 Beschrijving van de tram die naar St-Anneke reed Harry Van Royen Hamme Heemkundige Kring Osschaert Hamme 1988  
Antwerpen       Een terugblik      En op St-Anneke Mosselen      Frans Lauwers ISBN: 961-223-754-9 2002 96

De Kerk in het midden      Een halve eeuw parochieblad            

 

Uitgeverij Halewijn

1993

203

Parochie Onze Lieve Vrouw ter Schelde      Beknopte Historiek 1963 - 1988       Henri
 De Winter
Onze Lieve Vrouw ter Schelde 1988 111
Antwerpen onder de V-bommen 1944 - 1945 met datum, locatie, gekwetsten en doden op St-Anneke  Koen Palinckx Pandora 2004 144
Oud Sint Anneke herleeft        Frans Lauwers Orteliusfonds MIM Deurne 1983 163
De Sint-Annekesboot                    Mon De Kempeneer Orteliusfonds MIM Deurne 1982 117
 Camp Top Hat in beeld Beschrijving , foto's en vondsten van Camp Top Hat Jean-Pierre Ost en Bruno Schokkaert De Krijger ,
Erpe
2006 96
Het mysterie van de Smokkelaar      Roman  speelt zich af op het Vlaams Hoofd   Hedwig Van De Velde Davidsfonds 2014 168
 Borgerweertpolder, Top Hat en het wandelbos      
                  brochure 
G.K.Kockelberg     23
 Sint-Anneke van toen tot nu   
brochure
met Vlaams Hoofd, dijken en forten, 1926 straatnamen L.O
  uitgegeven bij tentoonstelling  1987  
Antwerpen Linkeroever ,  met beschrijving van de winkels, scholen, straten, Plage, sport enz.     1966  
Lief en leed op Oud-Sint anneke         Odille Poppe C. de Vries - Brouwers 1988 120
Geschiedenis van Zwijndrecht en Burcht 3 delen  Dirk Verhelst en  Gerda Raeymaekers Gemeentebestuur Zwijndrecht 1993  
Vijf Veren Voor Vlaanderen                      oeververbindingen van Rupelmonde tot Doel.  G.K.Kockelberg   1996 54
 Sint Anneke Ik zien A gère  (2010) vzw Linkeroever leeft    2010 183
Sint-Annaplage en Noordkasteel        Frans Lauwers    2011 128
Van Oever tot Oever                              E. Van Peel Halewijn 1969 144
Hoekskes en Kantjes                            G.K.Kockelberg Het Streekboek 2003 96
Terugblik                                                  G.K.Kockelberg      
Kroegentocht rond de Borgerweert     G.K.Kockelberg      
Kijk op Zwijndrecht en Burcht              Werner Smet      
St-Anna & Joachim Antwerpen L.O. 1893 - 1993  E. Van Peel      
Burcht - Zwijndrecht , Het Vlaamsch Hoofd     Raymond De Groodt       1931  
 Landrotten          Roman F.C. Ridwit Wereldbibliotheek 1937 417
Vlaams Hoofd verloren ? Toen Sint-Anneke nog Zwijndrecht was met geschiedenis van 1923 - 1998        
 Tentoonstelling St-Anneke 1900 - 2000   de postzegelkring
"t Vlaams Hoofd" 
2000  
Schrijvers op Linkeroever    Erfgoedcel Antwerpen 2003  
Het Sint-Annabos Bedreigd groen in Antwerpen Fotoboek    stRaten Generaal - Ademloos 
Natuurpunt WAL 
2016  
 Ontwikkelingsprogramma en structuurplan voor antwerpen - linkeroever survey Schelde dijle vzw IMALSO 1971  
 Gedachtenstroom Van klein belang tot stadsbelang    NCMV Antwerpen samen met Werkgroep Verkeer en Actiegroep oude stad 1986  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 9. Hoe een stukje Borgerweertpolder wandelbos werd
10. 

 12.

14. 
15.
16. 
17. Geschiedenis van Zwijndrecht en Burcht 3 delen door Dirk Verhelst en Gerda Raeymaekers
18. Vijf Veren Voor Vlaanderen          door G.K.Kockelberg
                   oeververbindingen van Rupelmonde tot Doel.
19. Sint Anneke Ik zien A gère  vzw Linkeroever leeft (2010)
20. Sint-Annaplage en Noordkasteel       door Frans Lauwers (2011)
21. Van Oever tot Oever                             door E.Van Peel
22. Hoekskes en Kantjes                             door G.K.Kockelberg
23. Terugblik                                                 door G.K.Kockelberg
24. Kroegentocht rond de Borgerweert    door G.K.Kockelberg
24. Kijk op Zwijndrecht en Burcht              door Werner Smet
25. St-Anna & Joachim Antwerpen L.O. 1893 - 1993         door  E. Van Peel
26. Burcht - Zwijndrecht , Het Vlaamsch Hoofd    door Raymond De Groodt    uit 1931
27. Landrotten          door F.C. Ridwit
28. Vlaams Hoofd verloren ?         Toen Sint-Anneke nog Zwijndrecht was
                         met geschiedenis van 1923 - 1998
29. Tentoonstelling St-Anneke 1900 - 2000
                    uitgegeven door de postzegelkring "'t Vlaams Hoofd"  in 2000
30. Schrijvers op Linkeroever Erfgoedcel Antwerpen (2003)
31. Het Sint-Annabos Bedreigd groen in Antwerpen Fotoboek van stRaten Generaal - Ademloos - Natuurpunt WAL (2016)
32. Ontwikkelingsprogramma en structuurplan voor antwerpen - linkeroever survey opdrachtgever IMALSO ontwerper Schelde dijle vzw (1971)
33. Gedachtenstroom Van klein belang tot stadsbelang NCMV Antwerpen samen met Werkgroep Verkeer en Actiegroep oude stad (1986)
 

Doorzoek de website

Contact

sint Anneke 0032 474 98 41 92