vroeger en nu

Heemkundige Kring

De Heemkundige Kring Zwijndrecht-Burcht werd opgericht op 27 september 2011. 
HEEMKUNDIGE KRING ZWIJNDRECHT-BURCHT De HKZB wil een belangrijke bijdrage leveren tot het behoud en de waardering van het Cultuurhistorisch erfgoed van onze gemeente . 
Zij is een ambassadeur van de gemeente en geeft indien nodig het Gemeentebestuur of andere instanties advies over de genoemde materies. De HKZB legt zich toe op de studie van de lokale geschiedenis en het erfgoed. Het betreft zowel het materieel als immaterieel erfgoed van onze gemeente, zoals de plaatselijke geschiedenis, de gebeurtenissen , de gebruiken, de volkstaal, de ,oude ambachten, oude voorwerpen van landelijke, industriële en huishoudelijke aard, de monumenten, het funerair erfgoed, de gebouwen met historische en/of architecturale waarde, de kunsten en kunstenaars, de resten van traditionele dorpslandschappen, de natuurlandschappen, de naamkunde, de Heemkundige Kring wil hierover zoveel mogelijk opzoeken, inventariseren, verzamelen, bewaren, bestuderen en open te stellen voor een breed publiek. 
Het lokaal van de Heemkundige Kring ZwijndrechtBurcht 

is voorlopig gevestigd in de Kerkstraat 50, 1 e verdieping lokaal nr 5. 

Het lidmaatschap 
bedraagt 15€ per jaar. Hiervoor ontvangt u 4x per jaar een uitgebreide Nieuwsbrief ‘Craeyennest’ waarin de activiteiten van de HKZB geschetst worden en waarin meer duiding wordt gegeven over bepaalde aspecten van het Cultureel Erfgoed van de gemeente. Ook ontvangt u het Jaarboek gratis. U wordt ook uitgenodigd op de statutaire Algemene Ledenvergadering en de gewone ledenvergaderingen en studieuitstappen die regelmatig gehouden worden. U hebt exclusief toegang tot de uitgebreide geïndexeerde verzameling documenten die wij o.m. uit schenkingen verkregen. U kan ook deelnemen aan de verschillende werkgroepen die een bijdrage leveren om bepaalde aspecten van het cultureel erfgoed van de gemeente te onderzoeken. De Heemkundige Kring Zwijndrecht-Burcht is lid van de Gemeentelijke Cultuurraad en van het St. Maertenscomité Burcht. We werken mee aan de gemeentelijke Erfgoeddag en andere initiatieven die raakvlakken hebben met het heemkundig erfgoed in onze gemeente.
U kan vrijblijvend inlichtingen inwinnen bij onze bestuursleden: 
Ludo Van der Stock (Voorzitter) 03/283.73.92 
Chris Vander Straeten (Ondervoorzitter) 03/252.69.40 
Mireille Schaekers (Secretaris) 03/239.45.19 
Robert Embrecht ( Penningmeester - Archivaris) 0472/881812 
Herman Vaessen (Public Relations) 03/252.83.44 
Vincent Deleu (Erfgoedcoördinator) 0472/25.34.13 
Tina Verhaeghe (Financieel secretaris) 0486/786.149 
Of bezoek onze website www.heemkundezb.be of op Faceboek (Heemkundige Kring ZB) 
Lidgeld: 15€ per jaar. Storten op rekeningnr HKZB BE48 9730 4246 5927 met vermelding van naam en adres en ‘lidgeld + jaartal’