vroeger en nu

Lange Wapper FOS

1 Ste FOS Lange Wapper

Beatrijslaan 41 2050 Antwerpen LO

De Federatie voor Open Scoutisme is een actief-pluralistische, internationaal gerichte scouts- en gidsenbeweging. Open Scouting is een plezierige vrijetijdsbesteding en heeft zonder naïef te zijn, een heel concreet doel voor ogen: kinderen en jongeren laten opgroeien in een democratische en rechtvaardige wereld.

 v2.langewapper.be/files/downloads/Infomap_Update%20Sept%2015.pdf