vroeger en nu

De slag bij Blokkersdijk

Bron: Geschiedenis van Zwijndrecht en Burcht, deel 2, Dirk Verhelst.

We zitten midden in de tachtigjarige oorlog (1568-1648).

Farnese was meester in Vlaanderen, Antwerpen  was in Spaanse handen gevallen (aug 1585), na een beleg van 14 maanden, met afsluiten van de Schelde.

Een anoniem meester schilderde in 1699  "de mislukte aanslag op Antwerpen door prins Maurits", veldslag die op 17 mei 1605 te Blokkersdijk plaats vond.

Bonaventara Peeters had deze veldslag al eerder op doek gezet. Waarschijnlijk gebruikte de anonieme meester dit schilderij als voorbeeld.

Op beide schilderijen werd de rede van Antwerpen en het "Vlaams Hoofd" afgebeeld. Olieverf op hout h 31,5 cm × b 52,5 cm

 

Op 17 mei 1605 vond een belangrijke aanval plaats langs beide Schelde-oevers. Ernest van Nassau voer 's morgens met 200 schepen voorbij alle forten ondanks zware beschietingen. Hij landde met 9 regimenten voetvolk nabij Blokkersdijk. Op datzelfde moment was een troepenmacht onder leiding van prins Maurits vanuit Bergen-op-Zoom afgezakt to Oosterweel op de rechteroever. De landing nabij Blokkersdijkverliep niet probleemloos Men was immers op de hoogte van de Staatse plannen en men had de Scheldedijk goed bemand omtrent Kallo. Toen de vloot voorbij vaarde, achtervolgde men ze onderaan de dijk. De Staatsen werden dan ook beschoten, een 500 tal vijanden werden gedood , 136 anderen werden gevangen genomen. Na twee uur strijd, omtrent 9 uur, hees Ernest van Nassau de zeilen, ook prins Maurits keerde terug.

De slag bij de Blokkersdijk 1605, Bonaventura Peeters circa 1633 - 1652 olieverf op paneel 98.0 cm x 50.0 cm  Rubenshuis

Bonaventura Peeters (1614-1652) was gespecialiseerd in zeezichten.

 

Bij dit treffen werden heel wat paarden in de Borgerweertpolder ondergebracht en ze aten er al het gras op. Deze aanval versterkte de militaire aanwezigheid in en om Zwijndrecht en Burcht. In de forten en schansen zoals Vlaams Hoofd, Isabella, Burcht en Smoutpot werden soldaten ingekwartierd. Een wachthuis aan de Blokkersdijk deed dienst als logementsplaats. De versterkingen op het Vlaams Hoofd en in Burcht werden vernieuwd. Ook het fort Isabella onderging een grondige aanpassing.

 

Abraham Verhoeven geeft op 27 mei 1605 in Antwerpen de eerste krant uit: ,,Nieuwe Tydingen'', met verslag en een afbeelding over de slag tegen de Spanjaarden bij de Blokkersdijk (17 mei 1605). De prent toont vanuit het zuiden, vooraan de stad Antwerpen en het Vlaams Hoofd. Op de achtegrond vindt de veldslag plaats.