vroeger en nu

Middenvijver Ruïnering Informatie

02-07-2016 11:00

De jaarlijkse barbarij vindt dit jaar plaats van 1 juli tot 3 juli.

Bereid je dus voor op verkeershinder, lawaai, vuiligheid, overlast.

We houden u verder op de hoogte over afgesloten straten, enkele richtingen, parkeerverboden.

Willy Verschueren op dinsdag 25 februari 2014 - 11.34 uur
Natuurpunt Wase Linkerscheldeoever zorgde in het verleden dat natuurgebieden Het Rot, Vlietbos en Blokkersdijk wettelijk beschermd werden. Dit was een bestemmingsvisie die door de overheid werd gevolgd. Spijtig genoeg moeten wij vaststellen dat sommige recente beslissingen en plannen van zowel de Vlaamse als de plaatselijke Gemeentelijke Overheid geen rekening meer houden met deze visie. Zo is er de Vlaamse beslissing voor het BAM-tracé, waarbij 100ha St-Annabos wordt gekapt! Ook het initiatief om grote festivals te organiseren op het woonuitbreidingsgebied vlak naast Het Rot en op 800m van het Europees Vogelrichtlijngebied Blokkersdijk gaat niet samen met de inspanningen van de beheerders om de biodiversiteit in deze natuurgebieden te behouden. Als conservator van Blokkersdijk kan ik verklaren dat het met de biodiversiteit in het natuurreservaat en dus in het algemeen steeds maar achteruitgaat. 10 jaar geleden werden op Blokkersdijk jaarlijks nog 200 vogelsoorten vastgesteld, in 2013 nog 153! Het is dus vijf voor twaalf! Het Rot, dat het woonuitbreidingsgebied voor de helft omringt, bevat eveneens zeer kwetsbare natuur. Jaarlijks broedt hier nog de Buizerd, Sperwer, Nachtegaal, Blauwborst, een kleine kolonie Blauwe Reigers enz. Het werd ingericht als compensatiegebied voor verstoring op Blokkersdijk. Deze grootschalige festivals zijn dan ook nefast voor de leefbaarheid van deze nog rijke natuur. De enige inrichting die op het woonuitbreidingsgebied noodzakelijk is, is een zwemvijver voor honden. De kwetsbare waterplassen in Het Rot en de Rotbeek, die nu, ondanks het verbod, daar nog altijd voor gebruikt worden, kunnen dan gevrijwaard blijven van deze ernstige verstoring. Wij vragen aan de Stad om de nog rijke biodiversiteit in deze natuurgebieden een kans te geven om te overleven en geen vergunning te geven voor deze grootschalige festivals. Honderd decibel muziek en 70.000 mensen die uit de bol gaan horen niet thuis naast deze waardevolle natuur.

 

 

 

Doorzoek de website

Contact

sint Anneke 0032474984192