vroeger en nu

NACHT VAN DE ANTWERPSE KERKEN: DE MARIAFEESTEN: Sint-Anna-ten-Drieënkerk

13-08-2016 19:00

ZATERDAG 13 augustus 2016 VAN 19:00 TOT 23:00

De 5de Nacht van de kerken focust op de ooit zo luisterrijke feesten en processies voor O.-L.-Vrouw-Tenhemelopneming, patrones van onze stad én op de Beeldenstorm te Antwerpen in 1566, 450 jaar geleden. Ontdek hoe de Antwerpenaren de devotie tot hun patrones steeds tot uiting hebben gebracht door alle stormen heen. Meer dan 15 kerken zijn open op zaterdag 13 augustus van 19 tot 23 u. Gratis.

Sint-Anna-ten-Drieënkerk Hanegraefstraat 1

De mantel en de kroon van het Onze-Lieve-Vrouwebeeld dat in 1893 voor het eerst een processie leidde zijn van een zeldzame schoonheid.
De eerste processie waarin het Mariabeeld een rondgang deed op Linkeroever dateert dus van 1893, aan de vooravond van een eeuwwisseling die grote turbulentie zal kennen. Iets van die turbulentie vinden we in de voorbereidingen en de teksten van de pastoor zelf. Zo staan er in de mededelingen tijdens de viering één week vóór de processie, een aantal eigenaardige uitspraken zoals ‘veel geblaat en weinig wol’ bij ‘het andere volk’. Toch wel uitspraken die nader onderzoek vergen.

De Beeldenstorm te Antwerpen in 1566
Exact 450 jaar geleden barstte in Antwerpen de Beeldenstorm los. Op zondag 18 augustus 1566 ging traditiegetrouw de O.-L.-Vrouweprocessie en -Ommegang uit. Tijdens de daaropvolgende achtdaagse feestelijke viering werden in 5 Antwerpse kerken en in 24 kloosters grote vernielingen aangericht. Het Mariabeeld wordt nog tijdig in veiligheid gebracht.

Iedere kerk in Antwerpen, oud of jong, kent wel zijn eigen ‘beeldenstorm’: die van 1566, de Franse Revolutie en/of de jaren 1960-1970. En in de opeenvolging van ‘actie-reactie’ volgt na elke beeldenstorm een ‘beelden-reveil’. De 17de-eeuwse barok komt als een reactie op de reformatie en de beeldenstormen van de 16de eeuw, de 19de-eeuwse neogotiek volgt op de secularisatie en de kaalslag tijdens de Franse overheersing.

 
 
 

 

Doorzoek de website

Contact

sint Anneke 0032 474 98 41 92