vroeger en nu

Ontstaan van Sint Anna-Plage

13-02-2016 16:35

Toen in 1844 het eindstation van de nieuwe treinlijn Gent-Antwerpen op St.-Anneke kwam te liggen was er even sprake van het hele gebied te ontwikkelen. Hoewel de spoorweg een commercieel succes bleek, werd de aanleg van de polder weer voor enkele decennia bevroren. Pas tijdens de regering van Leopold II kwam het gebied weer in de belangstelling van de plannenmakers. De aanleiding hiervoor was de broodnodige Antwerpse havenuitbreiding. Verschillende plannen zagen de Borgerweertpolder hiervoor als de ideale plek. Het ontwerp van Best & Matthijs uit 1870 voorzag in een nieuwe havenstad, compleet met dokken en handelsinrichtingen. Naar aanleiding van dit plan werd in 1874 een wet uitgevaardigd die bepaalde dat er zo snel mogelijk een oeververbinding moest komen. Twintig jaar later werd het plan Plissart gepubliceerd. Heel de polder (963ha) zou worden onteigend en opgehoogd om een nieuwe havenstad aan te leggen. Ze zou verbonden worden met de moederstad door middel van twee tunnels. Enkel de idee dat de polder eerst met zand moest worden opgehoogd alvorens men ze kon ontwikkelen, werd weerhouden uit dit plan. Tussen 1894 en 1906 werd heel de noordoostelijke hoek van het gebied, aan de Scheldebocht, onder een metersdikke zandlaag bedolven. Ongewild werd zo St.-Anneke-plage (vanaf 1923 officieel: Antwerpen-Strand) geboren. Rechteroeverbewoners streken in de zomer massaal neer op de zandvlakte om te zonnen en te zwemmen in de Schelde:

 “Sint-Anneke was een paradijs voor jong en oud. Van heinde en ver kwamen de zondagswandelaars naar dit ontspanningsoord. Voor stadsmensen, die hun muffe broeierige kamers wilden ontvluchten was het een feest om daar hun zondagen door te brengen. Overvaren van de rechter- naar de linkeroever met een van de bekende ‘Sint-Annekesboten’ was voor jong en oud een avontuur”.

Vooral vanaf de jaren ’30 werden er door de recreanten zelf vele vakantiehuisjes gebouwd. Deze niet-officiële bewoning, tijdelijk of permanent, werd echter nooit opgenomen in de bevolkingsstatistieken voor het Linkeroevergebied. Ook al telde de plage tot in de jaren 1950 meer permanente bewoners dan de rest van het gebied.

Doorzoek de website

Contact

sint Anneke 0032 474 98 41 92