vroeger en nu
Het 96 ha grote gebied is eigendom van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos.

Het Sint-Annabos is gelegen op de linker Scheldeoever tussen de woonkern en Blokkersdijk. Het gaat om een aangeplant bos met een ondergroei van vlier waarvan het noordelijke deel eennatuurgebied vormt en het zuidelijke een speelbos. Momenteel vindt geen beheer plaats in het domein omwille van de geplande Oosterweelverbinding.