vroeger en nu

Blokkersdijk 

Blokkersdijk is de naam van een dijk die de Melsele polder afsloot van de Borgerweertpolder. Naar het zuiden, richhting Burcht, ging de Blokkersdijk over in de suikerdijk.  De Borgerweertpolder was een laag gelegen, onbewoonde polder, die om strategische redenen onder water kon worden gezet. De Blokkersdijk en de Suikerdijk moesten overstromingen in Zwijndrecht en Burcht beletten. Nu is de Suikerdijk verdwenen, en Blokkersdijk is de naam geworden van een vogelreservaat.