vroeger en nu

Behoud van de Molen

Gemeenteraad 29juni 2020 Antwerpen

Tussenkomsten van Sam Voet (CD&V)
Peter Mertens (PVDA)
Non-antwoord van Annick De Ridder.
 

Bestuursakkoord 2019 -2024 Stad Antwerpen NV-A en sp.a en open VLD

In het bestuursakkoord van de stad Antwerpen voor de periode 2019-2024 is inderdaad het volgende opgenomen:
“We onderzoeken of de molen op Linkeroever kan verhuizen naar de Hobokense Polder. Dit versterkt de toeristische attractie en het verhaal van Nello en Patrasche.”
Ter informatie: u kan het volledige bestuursakkoord HIER raadplegen .
Als schepen bevoegd voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening heb ik inderdaad budget voorzien voor dit onderzoek en mijn administratie opdracht gegeven dit onderzoek op te starten. Dit onderzoek moet duidelijkheid bieden over de mogelijkheden voor een verplaatsing, zowel technisch als financiëel en rekening houdende met het statuut van de molen als beschermd monument.
 
Annick De Ridder, Schepen voor Ruimtelijke ordening.
 

Petitie tegen de verwijdering van de Molen

ER werd een petitie opgestart, die zowel schriftelijk als via internet kan ondertekend worden.

          

 

De actie leverde 1123 handtekekningen op; Deze werden overhandigd aan Annick De Ridder op 9 december 2019 door          

    Greet Plomteux,  erfgoedconsulent op rust, agentschap Onroerend Erfgoed

    Herman Vercammen,  molenaar op de molen van Sint-Anna en de molen van Boechout

    Bert Dresselaers, activist en bewoner van Sint Anneke sinds 1947

 

Pamflet ter ondersteuning van de acties

recto verso:
 
 

Gemeenteraadscommissie KH oktober 2019

18 uur - 19.15 uur
Informatieve vraag van raadslid Sam Voeten: Waar staan we met de molen van Sint-Anneke? 
Gemeenteraadscomissie.mp3 (3407203)
Volgens Sam Voeten zal de Molen beschermd worden door de Vlaamse regering. Die heeft net de intentie gegeven in het Vlaamse regeerakkord om erfgoed beter te beschermen:
    We gaan complexloos om met de Vlaamse identiteit, met wie we zijn en waar we vandaan komen. We stellen in navolging van           Nederland een Canon van Vlaanderen op. Deze werkt met vensters: personen, gebeurtenissen en cultureel erfgoed laten samen     het verhaal van de historische en culturele ontwikkeling van Vlaanderen als Europese natie zien. De Canon wordt samengesteld     door een onafhankelijke en pluralistisch samengestelde wetenschappelijke commissie en is in de eerste plaats bedoeld ter             ondersteuning voor het onderwijs en, in aangepaste vorm, van de inburgeringscursus voor onze nieuwkomers.
    https://docs.vlaamsparlement.be/.../regeerakkoord-2019...