vroeger en nu

De spoorlijn 59 Gent - Sint Anneke

Concessie voor lijn 59

De lijn 59 kan bogen op een merkwaardige geschiedenis die aanvangt op 19.7.1832.

Het is, inderdaad, bij toepassing van de wet van die datum dat de regering, na eindeloze discussies, besloot de lijn Antwerpen - Gent openbaar aan te besteden. De concessie, de eerste voor een spoorlijn bestemd voor een openbare dienst, werd, niet zonder hevige tegenstand, op 16.11.1842, verleend aan ir. De Ridder van St-Niklaas, die samen met ir. Simons in 1835 de eerste spoorlijn voor reizigersverkeer op het vasteland had aangelegd tussen Brussel en Mechelen. Ir. De Ridder, die overigens een vergunningsaanvraag ingediend had voor het aanleggen van een rechtstreekse lijn Antwerpen - Gent via St-Niklaas - Lokeren om de omweg via Mechelen - Dendermonde te vermijden, legde toen, geheel met eigen middelen, de 18 km aan van de sectie St.-Niklaas - Vlaamsch Hoofd.

 

Uitbreiding  naar Gent

Op 3.11.1844 opende hij zelf de exploitatie van de lijn. Inmiddels verlengde hij, op eigen houtje, de lijn tot Gent en breidde hij ook het rollend materieel uit. (spoorwijdte 1,151 meter) tussen het Vlaams Hoofd (op de Antwerpse Linkeroever) en Sint-Niklaas).

Dankzij de spoorweg raakte het Waasland uit zijn isolement en zorgde voor de komst van nieuwe bedrijven. Dat was dan weer goed voor de werkgelegenheid in een streek waar de bevolking voor de komst van de spoorweg vooral leefde van landbouwactiviteiten. Veel bedrijven hadden ook een eigen spooraansluiting voor de aan- en afvoer van goederen.

De lijn werd uitgebreid tot Gent op 9.8.1847 en dit zonder dat het aanvankelijk uitgetrokken kapitaal van 4700000 fr. werd overschreden. Deze lijn werd uitgebaat door de nv "Chemin de fer d'Anvers à Gand", ook wel "Pays de Waes" genoemd.

Overname door de Belgische Staat

In 1896 werd de "Pays de Waes" overgenomen door de Belgische staatsspoorwegen, en in 1897 werd de spoorwijdte naar normaalspoor (spoorwijdte 1,435 meter) gebracht. bij de overname werd, binnen de tijdsspanne van één nacht, overgeschakeld van smalspoor (1,151 m) naar de normale spoorbreedte van 1,435 m.

Na de bouw van de voetgangerstunnel onder de Schelde (1931-1933) werd de veerdienst opgeheven..Kort na de opening van de Sint-Annatunnel in 1933 werd het station in 1935 vernieuwd en veranderde van naam in Staion Antwerpen -Linkeroever (van 1935 tot 1970).

Staion Beatrijslaan wordt afgebroken

Op 1 februari 1970 werd het station aan de Beatrijslaan gesloten en werd een nieuwe spoorweghalte aan de Katwilgweg geopend.

Kennedy-spoortunnel

Toen in 1964 beslist werd een tweede Scheldetunnel te bouwen, brak voor de lijn 59 de grote kans aan. Naast de koker voor de E-3 werd in de J.F. Kennedytunnel onder de Schelde te Antwerpen een dubbelspoorkoker gebouwd, waardoor een rechtstreekse geëlektrifïceerde spoorlijn tussen het Antwerpse centrum en Gent tot stand kon komen. Hierdoor kon het Land van Waas eindelijk uit zijn spoorwegisolement ten opzichte van de Antwerpse agglomeratie gehaald worden.

Op 1 januari 1970 kon de spoorlijn, via de Kennedytunnel en de Antwerpse ringlijn, worden aangesloten op het Antwerpse spoorwegnet. Op 24 september 1970 was het baanvak Antwerpen - Sint-Niklaas op dubbel spoor gebracht en geëlektrificeerd. Het station Linkeroever werd buiten dienst gesteld; aan de Katwilgweg kwam een stopplaats met dezelfde naam, die in 1984 werd gesloten. Op 3 juni 1973 werd het baanvak Sint-Niklaas - Gent eveneens geëlektrificeerd (tussen Lokeren en Oostakker voorlopig op enkelspoor). Eind van de jaren 1970 was de lijn over de gehele lengte dubbelsporig en geëlektrificeerd. Samen met de elektrificatie werd de spoorbaan in Sint-Niklaas, Lokeren en Gent-Dampoort opgehoogd en op een viaduct gelegd om de vele spoorwegovergangen op te heffen. Deze plaatsen kregen nieuwe stations.

De maximumsnelheid bedraagt 140 km/u. Tussen station Gent-Dampoort en de aftakking Ledeberg geldt een maximumsnelheid van 90 km/u.

 

Fotogalerij: De spoorlijn 59 Gent - Sint Anneke

/album/fotogalerij-de-spoorlijn-59-gent-sint-anneke/perron1-jpg/
/album/fotogalerij-de-spoorlijn-59-gent-sint-anneke/seinhuis1-png/
/album/fotogalerij-de-spoorlijn-59-gent-sint-anneke/staion-beatrijs2-jpg1/
/album/fotogalerij-de-spoorlijn-59-gent-sint-anneke/station-beatrijs-jpg1/
/album/fotogalerij-de-spoorlijn-59-gent-sint-anneke/station-seinhuis1-png1/