vroeger en nu

Charles De Coster Bron: VUB

Auteur van de Legende van Uilenspiegel

Charles De Coster werd in München geboren uit een Ieperse vader en een Waalse moeder. In 1831 vestigde het gezin zich in Brussel. Na zijn middelbare studies werd De Coster beambte bij de 'Société Générale'. In 1847 stichtte hij met enkele vrienden de literaire kring 'La Société des Joyeux' waar hij zijn eerste pennenvruchten voorstelde.

Eind 1850 nam hij ontslag bij de bank en ging rechten studeren aan de Université libre de Bruxelles (ULB). Vijf jaar later verliet hij de universiteit als kandidaat in de letteren. Tijdens zijn studententijd was De Coster lid van de literaire kring Lothoclo en stond hij sterk onder invloed van Alfons Willems, medestichter van 'het Nederduits Taalminnend Studentengenootschap Schild en Vriend', het latere 'Geen Taal, Geen Vrijheid'. Hij werkte tijdens zijn studententijd ook als journalist en als letterkundige en publiceerde zijn werk o.a. in 'La Revue Nouvelle' (1851-1852), het tijdschrift van de kring Lothoclo, in het in 1854 opgerichte 'La Revue Trimestrielle' en in het Brusselse anti-klerikaal weekblad 'Uylenspiegel'.

In 1860 werd De Coster op het rijksarchief tewerkgesteld waar hij het materiaal voor zijn bekendste werk 'La légende d'Ulenspiegel' zou verzamelen. Vanaf 1864 wijdde hij zich volledig aan de schrijverskunst. Als schrijver vond hij zijn weg met de verhalenbundel 'Légendes flamandes' (1858) en bereikte hij het toppunt van zijn kunnen met 'La légende d'Ulenspiegel' (1867). In 1870 werd hij leraar aan de Krijgsschool en studiebegeleider aan de Militaire School.

Bij zijn vroegtijdige dood in 1879 was hij straatarm en zogoed als vergeten. Het zou nog meer dan dertig jaar duren vooraleer men hem als de grondlegger van de Frans-Belgische literatuur zou erkennen. Nu nog wordt zijn 'La légende d'Ulenspiegel' vrijwel overal beschouwd als een meesterwerk van de wereldliteratuur. Hoewel 'La légende d'Ulenspiegel' soms ook 'la Bible flamande' werd genoemd, en Tijl en Nele er worden in voorgesteld als "de geest en het hart van moeder Vlaanderen", blijft de vrijzinnige De Coster voor Vlaanderen een wat omstreden figuur. 'La légende d'Ulenspiegel' was in het Frans geschreven en het bevatte een impliciet pleidooi voor het broederlijk samengaan van Vlamingen en Walen in een vrij België.

Biogafie, Werken