vroeger en nu

Gaston Burssens

Gaston Burssens
De Gaston Burssenslaan is de boogvormige laan langsheen de Sint Annakerk, de enig overgebleven parochiekerk op Linkeroever. Van alle schrijvers op de straatnaamborden is Burssens de enige die ook echt op Linkeroever heeft gewoond. Hij vestigde er zich in het oorlogsjaar 1941 en woonde tot zijn dood aan de Scheldelaan ( ongeveer de huidige Beatrijslaan). Met  de werken aan de Kennedytunnel werd zijn huis gesloopt. zie ook bij Personen/Kunstenaars