vroeger en nu

Willem Van Haecht

 

Zuidnederlands dichter (ca 1530-na 1585). Was ook tekenaar en wsch. boekhandelaar. Sinds 1552 lid en sinds 1558 factor van de kamer De Violieren te Antwerpen. Bij Alva's komst gevlucht naar Aken, later weer terug in Antwerpen, maar in 1585 opnieuw naar elders uitgeweken.

Voor het Antwerpse landjuweel van 1561 schreef hij de inleidende spelen. Belangrijker in cultuurhistorisch opzicht zijn de drie apostelspelen (in hs. kb Brussel no. 21664), gebaseerd op de Handelingen. Hieruit blijkt zijn gematigd luthers standpunt en belangstelling voor de klassieke oudheid.

Schreef ook kleinere gedichten, o.a. enkele sterk religieuze liederen en refreinen, enige dialogen, drie `lamentatien', een vertaling van de vijf klaagliederen van Jeremia en bewerkingen van de Psalmen, gedeeltelijk opgenomen in het gezangboek van de Nederlandse Lutherse kerk.

Haecht, Willem van -, 1558 factor der Violieren te Antwerpen, dichtte een spel van Apollo en Pan, dat in 1561 werd vertoond vóór het begin van hetLandjuweel. Het was een toepasselijk stuk: de scheidsrechters werden herinnerd aan Midas, die oordelen moest tussen de zang van Apollo en van Pan.

Deze dichter gaf 1579 de CL Psalmen Davids uit, verder een Spel van de Bekeeringe Pauli en 1578 De vijf claechliederen Jeremie. Van hem zijn twee liederen opgenomen in 't Geuzenliedboek.

Hij was de ziel van 't grote Landjuweel van Antwerpen in 1561; de zinnespelen en andere dichtwerken verschenen in 1562 met een voorrede van hem. Zijn eigen Spel van Sinnen op dwerck der Apostelen werd 1564 in de ban geslagen; hij week uit naar Aken en vandaar naar Noord-Nederland en stierf ± 1600. Zijn psalmberijming bleef tot 1688 bij de Luthersen in gebruik; toen kwam de bundel van Jan van Duisburg.

Hij was de groot-oom van de gelijknamige Willem Van Haecht, schilder

Intocht van de Violieren na hun overwinning te Gent. Wandschildering van Edgard Farasyn in het trappenhuis van het Stadhuis.