vroeger en nu

Steun jij mee het ontwerp voor Zone West?

Klik hier voor de geloofsbrochure van DE OMGEVING
Klik hier voor de geloofsbrief om het voorstel goed- of af te keuren.

Klik hier om de geloofsbrief af te drukken

OMGEVING, De Urbanisten en COBE (ontwerpers van Team West) stellen u het ontwerp voor van ZONE WEST, de Ringzone tussen Linkeroever en Zwijndrecht. Dit ontwerp, in opdracht van de Vlaamse overheid, kadert binnen het project ‘Over de Ring’, het onderzoek van de overkapping en de leefbaarheid voor de volledige Antwerpse ring

Het ontwerp van Team West is één onderdeel van het volledige Antwerpse overkappingsproject. Het totaalproject is zeer omvangrijk waardoor de uitvoering zal worden gespreid over meerdere jaren. Tijdens de zomermaanden van 2018 wordt door de Vlaamse regering en specialisten beslist welke projecten deel uitmaken van de eerste fase voor een budget van 1,25 miljard euro.

Om een juiste beslissing te kunnen nemen, wordt een peiling gedaan naar welke projecten op de meeste ondersteuning kunnen rekenen van zowel burgers, organisaties als overheden. Als jij of jouw organisatie achter de visie staat van Team West, vragen we uitdrukkelijk dit ook met ons te delen. Hoe meer draagvlak wij kunnen aantonen, hoe sneller het totaalplan op de Linkeroever kan worden gerealiseerd. Het sterkste signaal geef je wanneer je de volledige visie onderschrijft.

De ambitie is om de verschillende unieke groengebieden op de Linkerscheldeoever met elkaar te verbinden tot één landschapspark van circa 700 hectare. Een park voor iedereen in de Antwerpse regio. Zowel de bewoners als de natuurwaarden staan centraal in deze ontwerpopgave. De halvering van het snelweggeluid ligt dan ook aan de basis van dit plan.

Linker- en Rechterscheldeoever beter verbinden voor de fietser, voetgangers en voor het openbaar vervoer is essentieel voor de mobiliteit van de toekomst. Zowel voor de recreanten als het dagelijkse woon-werkverkeer.

Hoofdlijnen van het landschapspark 

Parkverbindingen voor een groen geheel

Op Linkeroever is zeer veel waardevol groen aanwezig voor zowel natuur als recreatie zoals Blokkersdijk, Sint-Annabos, enz. Meer dan 80% van het regionaal park bestaat reeds! Team West maakt door het bermenlandschap de snelwegen onzichtbaar vanuit het park. Wandel- en fietspaden gaan over of onder de snelweg zodat de verschillende groenfragmenten samenkomen tot één aaneengesloten park. De grote nieuwe parkverbindingen maken het mogelijk om van de Middenvijver naar het Vlietbos te gaan zonder dat je de snelweg opmerkt. Ook de Burchtse Weel wordt door een nieuwe parkverbinding volwaarig onderdeel van het volledige parklandschap.

Van snelweg naar parklandschap

De geluidshinder wordt aangepakt door trager verkeer, stiller asfalt, bermen en schermen van minimaal 8 meter hoog. Door deze bermen verdwijnt de snelweg uit het beeld. Het verminderen van het snelweg lawaai is heel belangrijk voor de levenskwaliteit van de inwoners van Burcht, Zwijndrecht en Linkeroever, maar ook voor de recreanten van het Regionaal park die graag de rust opzoeken.

Veilige en comfortabele fietspaden

Een verminderd autogebruik is belangrijk voor heel Vlaanderen. Dit gebeurt enkel wanneer snelle en comfortabele alternatieven voor handen zijn. Team West zet in op een zeer performant fietsnetwerk. Het Singel-fietspad van rechteroever wordt doorgetrokken over de Linkeroever met aansluitingen richting Gent, haven en de Oosterweelfietstunnel richting het Noordkasteel. De verouderde fietstunnel aan de Kennedy tunnel wordt vervangen door een moderne fietsbrug met een uniek uitzicht op Antwerpen.

De Omgeving

geselecteerd voor de overkapping van de Ring!

Team OMGEVING – COBE – DE URBANISTEN is binnen de internationale wedstrijd voor de overkapping van de Antwerpse Ring geselecteerd als één van de zes ontwerpteams.

De wedstrijdjury, samengesteld uit de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen, het team van de intendant, experts en vertegenwoordigers van de burgerbewegingen, heeft op basis van de uitgewerkte overkappingsvisie voor de volledige Ring de westelijke zone, dit is zone West met Linkeroever en Zwijndrecht, aan ons team toegewezen.

De komende negen maanden zal ons team vanuit een co-creatief proces met werksessies een concrete visie en een ontwikkelingsplan uitwerken voor zone West. Het officiële startschot voor deze zone wordt gegeven op 9 september 2017 in de wijk zelf. Hiermee start de dialoog met alle betrokken actoren zoals burgerbewegingen, ondernemers, lokale verenigingen, scholen, individuele burgers enz..

Inschrijven voor de werksessies kan hier.

Het team OMGEVING – COBE – DE URBANISTEN wordt ondersteund door Yellow Window, COPENHAGENIZE, NEY, SBE, D+A, MINT, ABO-CONSULT en architectenpool RE-ST – Friday Office – OYO.

 

20171204_presentatie_ringdag.pdf (23640178)