vroeger en nu

Waterhoen

Waterhoen: van 33 tot 53 cm , Heeft een bijna roetzwart verelkleed, bruine rug, rode snavel met een gele punt die uitloopt in een rrod kopschild. Onderstaartdekveren zijn wit met een zwarte middenlijn. Langs de flanken is een witte streep zichtbaar en de poten zijn geelgroen. Jongen vrijwel bruin, maar met een onderstaarttekening als een volwassen en een witte streep over de flank. Zwemt en loopt met een karakteristiek trekkende of opwippende staart en laaggehouden hals. Foerageert op allerlei dierlijk en plantaardig voedsel. 

Roept met een mengeling van rauwe grommende klanken zoals "k-r-r--rek"
Woont in allerhande zoetwaterhabitats zelfs tot in de steden.Bouwt een tamelijk groot nest tussen opschietende vegetatie.
Wordt in heel Europa aangetroffen van zuid-Scandinavië neerwaarts. Zeer verspreid.
De Waterhoenlaan is één van de oudste straten van (opgespoten) Sint Anneke.