vroeger en nu

Hof ter Schelde

Van harte welkom op de pagina van het Woonzorgcentrum, het Centrum voor Kortverblijf en het Dagverzorgingscentrum Hof ter Schelde. Via deze weg willen wij u informeren over de zorg- en dienstverlening die onze voorziening kan bieden aan ouderen.

Ons Woonzorgcentrum biedt woongelegenheid aan 102 ouderen. Tevens beschikken we over twee woongelegenheden voor kortverblijf. Het Dagverzorgingscentrum biedt opvang aan 15 bezoekers.

Samen met onze medewerkers en vrijwilligers proberen we er dagelijks "te zijn" voor alle bewoners. We willen een thuis aanbieden waar bewoners een aangenaam woonklimaat aantreffen, waar respect en aandacht voor privacy heerst en waar bestaande relaties kunnen onderhouden en nieuwe sociale relaties kunnen ontwikkeld worden.

We trachten familie en belangrijkste naasten hierbij zo veel als mogelijk te betrekken.

Koen Aerts

Directeur

 

 

Op 23 februari 2015 zijn de werken voor de bouw van een nieuwe zorgcampus van start gegaan ! In juni 2016 opent het nieuwe Nursingtehuis !

 

 

 

 

Hof Ter Schelde 
August Vermeylenlaan 6
2050 Antwerpen
Tel: 03 292 40 80
Fax: 03 292 40 81

Erkenningsnummers
PE en KPE 1525 (WZC en CVK) en VZB 2367 (RVT)
RIZIV 76152522210