vroeger en nu

Katrinahof

 

Katrinahof is gegroeid uit Speelklasje Katrien, waar juffrouw N. Heynen een tiental kleuters met een verstandelijke handicap begeleidde: een totaal nieuw initiatief vanuit de Medisch Pedagogische Kinderkliniek, ge├»nspireerd door wijlen professor R. Dellaert en professor V. D'Espallier, in een tijd waarin voor deze jonge kinderen nog geen scholen bestonden.

Katrinahof leverde pionierswerk betreffende Heilpedagogiek voor kleuters, opleiding, wetenschappelijke studie en ontwikkeling van didactisch materiaal. Inspiratie vond men onder meer bij M. Montessori en broeder Ebergist.

Momenteel verleent Katrinahof diensten aan een 350-tal personen met een handicap en hun ouders. Katrinahof bestrijkt verscheidene doelgroepen, van kleuters tot volwassenen, van personen met een matige verstandelijke handicap tot enkele personen met een meervoudige handicap. De groei was steeds het gevolg van de dwingende vraag van ouders en kinderen, van collega's en van de plaatselijke gemeenschap.