RI3A378 Scheldeboorden Noord 

BEZWAARSCHRIFT

Dit bezwaarschrift wordt ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen
dienst Omgeving/Vergunningen,
Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen

Ik dien een bezwaarschrift in eigen naam in