red de bomen van 

Esmoreit

Hoe maak ik een bezwaarschrift ?

Het Plan Scheldeboorden Noord

De Stad Antwerpen wil de boorden van de Schelde op de Linkeroever veranderen.
Deze veranderingen moeten zorgen voor:
1.  Een betere beveiliging tegen het wassende water van de Schelde: het Sigmaplan.
2. De terreinen moeten zo aangelegd worden dat ze ecologisch verantwoord zijn
3. De omgeving moet toegankelijk zijn voor het publiek, en aantrekkelijk zijn als recreatie.

De boorden van de schelde werden ingedeeld in drie sectoren:
1. Scheldeboorden-noord: van Sint-Annabos tot omgeving Charles de Costerlaan;
2. Scheldeboorden-midden: van omgeving Charles de Costerlaan tot omgeving Galgenweellaan;
3. Scheldeboorden-zuid: van omgeving Galgenweellaan tot de grens met Burcht.

SintAnneke heeft sinds mensenheuchenis de functie van recreatie vervuld. De naam is onverbrekelijk verbonden met "op Sint Anneke mosselen".
Veel van de beoogde veranderingen zijn uitstekend, en genomen in overleg met de burgers van de buurt.
Helaas werd er op cruciale punten niet geluisterd naar wat mensen te zeggen hadden. In sommige gevallen werden plannen zelfs niet vermeld.
Nochtans blijken de plannen inventief en duur, en kan men vragen stellen over het doel : wat was de bekommernis: een duurzame en aangename omgeving cre¨eren voor bewoners en bezoekers, of veel geld uitgeven .

Deze pagina moet de mensen in staat stellen om kennis te nemen van de plannen voor Scholdeboorden-Noord.
En indien zij opmerkingen hebben kunnen ze via deze pagina bezwaar aantekenen bij de Stad Antwerpen. Dit kan op twee manieren:

 1. Via de website van stad Antwerpen, de referentie is 
  RI3A378 Scheldeboorden Noord  (Kopieer deze met Cntr-C)l
   klik HIER  

 2.  Via het FORMULIER, dat je kan invullen , printen als PDF, printen en opsturen als (aangetekende) brief. Klik HIER
  t.a.v:  het College van burgemeester en schepenen
  dienst Omgeving/Vergunningen,
  Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen

Er is de keuze om je persoonsgegevens vrij te geven voor gebruik, of niet.
Informatie die je geeft in je bezwaren en eventuele bijlagen, wordt in tegenstelling tot uw identificatie- en contactgegevens niet geanonimiseerd bij de verdere verwerking van uw reactie. Hou er dus rekening mee om hier geen persoonsgegevens in te voeren indien u dat niet wenst. Wanneer de informatie in dit veld toch persoonsgegevens zou bevatten, worden deze verder verwerkt op basis van uw toestemming.

De volledige beschrijving van de plannen is te vinden onderaan de hoofding van deze pagina.
Enkele opmerkingen werden naar voren gebracht op de volksvergadering van 16 mei 2024 in het Minerva-café.
Daar wordt hier een korte resumé van gegeven.