vroeger en nu

Galgeweel

Bram Van Ballaer, Eric De Deckere, Koenraad Muylaert, Patrick Meire

van de Universiteit Antwerpen, in opdracht van VMM, 2008.

Het Galgenweel ligt langs de linkeroever van de Schelde te Antwerpen en is 47,6 hectare groot2 en daarmee het grootste brakwater meer in Vlaanderen.

 Het Galgenweel is een voedselrijk water, rijk aan mineralen, dat via een sluis in verbinding staat met de Schelde, waardoor het brak blijft. De Vlaamse gemeenschap is eigenaar van het Galgenweel (eigendom overgedragen van IMALSO, de Intercommunale MAatschappij van de Linker ScheldeOever, in 1999).

De diepte in het meer is zeer variabel, van 2 tot 13 meter, ten gevolge van de aanwezigheid

van talloze oude stroomgeulen (figuur 2.2). De gemiddelde diepte is 4 à 5 m. Er komen geen

waterplanten voor in het meer wat vooral te wijten is aan de troebelheid van het water. Op de

oevers komen hier en daar echter wel rietgordels voor.

Het terrein achter de spoorweg werd opgespoten en daardoor kreeg men die lelijke rechthoekige vorm. Het nu lager gelegen dan de opgespoten vlakte werd onder water gezet, met een meter verhoogd, zodat het nu lijkt alsof het allemaal weel is. Dat is niet zo. Zeilers weten dat je op sommige plaatsen in het Galgenweel gewoon uit je boot kan stappen en dan tot je middel in het water staat. Maar let op, op andere plaatsen is het echt wél diep. En bovendien koud, zeerkoud grondwater. Daarom is zwemmen niet toegelaten.

 

Het Galgenweel heeft een belangrijke recreatieve functie. Vijf zeilclubs met in totaal 3500

leden maken van het Galgenweel gebruik. Daarnaast is het Galgenweel één van de drukst

beviste wateren in de provincie Antwerpen. De meest beviste soorten zijn paling, blankvoorn, brasem, karper en snoekbaars. Ook regenboogforel wordt door hengelaars gevangen.