Het Rot

Geschiedenis

1894-1904: De beek van het Vlaams Hoofd tot aan de August Vermeylenlaan verdwijnt onder 5 meter Scheldezand

1932-1935 : De oppervlakte van het huidige bos verdwijnt onder slib, en dus ook de Rotbeek, Het Rot ten zuiden van de Charles De Costerlaan wordt opgehoogd met vaste specie. Dit deel wordt in 1987 beschermd, onder druk van Natuurpunt en Link, een plaatselijke actiegroep.

1970-1974 : De Middenvijver wordt opgehoogd, als laatste gebied op Sint Anneke. Het gebied dat grenst aan de E34 wordt ingericht als compensatiegebied voor de schade die wordt aangebracht aan het reservaat Blokkerdijk door de Oosterweelwerken.

Waar nu de grote waterplas is, was vroeger een ganzenkweekerij, "Den Donckers" genaamd. Dat was een behoorlijk ontoegankelijk gebied, want ganzen zijn behoorlijk kwaad op indringers.

Toegankelijkheid

Het moet opgemerkt worden dat het Rot grenst aan de Middenvijver, maar er geen deel van uitmaakt.  Meer waarde volle informatie vind je op de website van Natuurpunt Waasland.

Heel het gebied is vrij toegankelijk op de wandelpaden. Het centrale kwetsbare deel rond de waterplassen en het eiland (Donkers) is als broed- en rustgebied niet toegankelijk.

 De hoofdingang van het natuurgebied ligt aan de 'Park and Ride Blancefloerlaan' op de Antwerpse Linkeroever.De toegang kan ernstig beperkt worden door de Oosterweelwerken die nu aan de gang zijn.

Helaas wordt het gebied onveilig gemaakt als cruising area door o.a. gay people. Dat is vooral 's avonds en 's nachts en aan de kant van de Charles de Costerlaan. Er is dan ook regelmatig politietoezicht.
De vijvers zijn ook geliefd bij de hondenliefhebbers, die komen wandelen op de Middenvijver. Het is nochtans duidelijk aangegeven dat honden op het Rot niet toegelaten zijn.

Om vogels tijdens de werken aan de Oosterweelverbinding een plek te gunnen waar ze in alle rust kunnen verblijven, wordt de wandeling rond de vijver in Het Rot afgesloten. De zone wordt ingericht als rustgebied voor vogels waar ze kunnen broeden, overwinteren en voedsel zoeken. Het gebied blijft afgesloten tot de hondenzwemvijvers in de Middenvijver klaar zijn. De overige paden blijven toegankelijk voor wandelaars en fietsers. Net zoals het uitkijkpunt, dat ook vernieuwd wordt.

Ga naar de STARTPAGINA