Petitie 

Petitie gericht aan het Stadsbestuur van Antwerpen

"We onderzoeken of de molen op Linkeroever kan verhuizen naar de Hobokense Polder. Dit versterkt de toeristische attractie en het verhaal van Nello en Patrasche."
Uit het bestuursakkoord van Stad Antwerpen 2019 - 2024

Wij verzetten ons tegen het verwijderen van de Molen van Sint Annastrand en wel om de volgende redenen :

- De Molen is een herkenningspunt, zonder de Molen is Sint Annastrand niet meer hetzelfde.
- De Molen is een "beschermd" monument. Het is een standaardmolen. Van dit type molens is 
Vlaanderen de bakermat.
- De Molen is een trekpleister voor toeristen uit binnen- en buitenland.
- De Molen is een schoolvoorbeeld van oude en nog steeds bruikbare technieken en leerzaam voor iedereen.
- De Molen is in perfecte staat, hij is draai- en maalvaardig en kan worden bezocht.
- Het gebouw onder de Molen is verwaarloosd maar stabiel, en moet gerenoveerd worden en terug een functie krijgen

- De Molen verdient respect: erfgoed mag niet wijken voor vastgoed.
- De Molen moet terug een centrum van activiteiten worden op Sint Annastrand.

De volledige verantwoording van deze petitie vind je hier

Handtekeningen op papier nog niet meegerekend

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor deze petitie:
Op geen enkele manier worden ze doorgegeven aan anderen dan de bestuurders van de Stad Antwerpen.
Iedereen die belang hecht aan erfgoed, Vlaamse cultuur, geschiedenis en een gezellig Sint Annastrand mag deze petitie tekenen.

Opmerkingen van ondertekenaars 1 tot 514 (20 blz)

Opmerkingen van ondertekenaars 515 tot 1012 (+ 20 blz)

Opmerkingen van ondertekenaars 1013 tot .... (+ 20 blz)