Het Vlaams Hoofd

De Herbergen van het Vlaams Hoofd
De Wegen naar het Vlaams Hoofd
Overstromingen
Epidemieën

De Borgerweert Polder
De Schipbruggen

De Forten


Het Dorp

Het was een gehucht van Zwijndrecht. Maar in alles gedroeg het zich als een dorp, met een eigen identititeit. Het probeerde zich te verdedigen tegenover de gierigheid van Zwijndrecht en de bemoeizucht van Antwerpen. 

Op de kaart van 1908 kun je zien hoe het dorp uitkeek op de Schelde. Het Sint Annaplein was open aan de oostzijde en gaf vrije toegang tot de Veerdam. Daar legden de veerboten aan. Iets verder zuidwaarts was de Sint Annakaai, waar en gekasseide helling was die naar het water liep. En waar de mosselboten aanlegden aan de meerpalen. Met paard en kar werd er gereden tot naast de boten, om de lading over te laden. Ook aan de noordzije was er een aanlegkaai.
Het hart van het Vlaams Hoofd was het Sint Annaplein, met aan de westkant de afspanning "De Roos" (2), daarnaast de Kapelstraat met de kapel (1) en rechts de Zwaan (9)

Het Vlaams Hoofd in 1907
Het Vlaams Hoofd in 1907

Ongeveer de helft van alle huizen waren cafés. De bevolking rond 1900 bedroeg 1200 mensen. 

Een geleide Wandeling ?

door het verdwenen Vlaams Hoofd

Bezoek aan de Kade