TIJDLIJN 1585 - 1790

Je bent hier: STARTPAGINA / GESCHIEDENIS / TIJDLIJN

1585 : Bouw van de schans "téligny" door de Antwerpenaars, aldus genoemd naar Odet de la Noue, Heer van Téligny (+1618), die in 1585 de dijkbres van Burcht veroverde.

1585 , 17 augustus : Kapitulatie van Antwerpen op het kasteel van Beveren. De polders Borgerweert, Melsele, Beveren, Kallo, Sint Anna, Doel, Kieldrecht, Verrebroek, Vrasene, Salighem, Roodemoer, Extensie, alsook de gronden van Saeftingen zijn geïnundeerd.

1585 : Burcht geheel in puin.

1587: de Borgerweertpolder wordt droog gelegd.

1588, november : Farnese moet Bergen op Zoom opgeven.

1590 : Doorsteken van de Scheldedijken en inundatie van de polders van Melsele en Borgerweert door de prins van Nassau.

1590 : Het Kraaienhof te Burcht herbouwd en gebruikt tot gevangenis.

1592: De Borgerweertpolder schijnt weer ingedijkt te zijn.

1599 : Herstelling van het havenhoofd van het Backersveer te Kruibeke.

1599 18 januari: de Staatsen vallen vanuit lLiefkenshoek en Lillo het Vlaams Hoofd aan. Ze doodden een aantal personen en namen gijzelaars mee, waarvoor ze losgeld konden vragen. 150 Waalse soldaten komen het fort versterken.

1600 : Bouw van de schans "Swert van Dorst", ook genoemd "Loopschans", bij Blokkersdijk.

1605 : Bouw van het fort "Isabella" door Albrecht en Isabella.(ter hoogte van de Goethestraat)

1607: Kraaienhof wordt hersteld.

Tot 1610: de Gentse weg weg, die in een erbarmelijke staat is, wordt hersteld.

1614 : Bouw van een "nieuw fort, noordwaerts van het Vlaams Hooft" door Michiel Coignet.

1631 : Bouw van het fort "Burcht" in 1663 genoemd "Ferdinand", in 1701 genoemd "Royal".


Begin 17de eeuw: Aanleg van de "Gebrande Dijk" , "uitgebrande Dijk" of "Verbrande Dijk", in 1656 -1671 "Nieuwe Dijk, in 1704 genoemd "Digue Verte". Hij verbond het veer in een rechte lijn met het hoogland van Zwijndrecht en werd om zijn strategisch belang in de loop der jaren voorzien van meerdere schansen. Het was in hoofdzaak een verhoogde weg, die de oude schans "Laar" doorkruiste en later het trcé van de Eijselsebaan (rijksweg) zou bepalen. Voor de polder zelf schijnt hij weinig belang te hebben gehad.

1605 : Bouw van een schipbrug over de Schelde, door Abraham Melyn.

1612 : Overstroming van de Borgerweert

1621 en volgende: Bouw van een schipbrug over de Schelde

1629 : Bouw van het veerhuis van Backersveer te Kruibeke

1640 en volgende: Bouw van een schipbrug over de Schelde

1649 , mei en volgende : Steken van dijkaarde nabij de schans "Swert van Dorst" (Blokkersdijk) ter herstelling van de dijkage van Oosterweel en en omliggende polders.

1656 : Slopen van de schipbrug over de Schelde.

1661 , 5 mei : Schade aan de Scheldedijken door het hoog tij.

1664 : Bouw van een schipbrug over de Schelde.

1665, 5 december Schade aan de Scheldedijken door het hoog tij.

1667 : Bouw van een schipbrug over de Schelde.

1668 : Bouw van een schipbrug over de Schelde.

1674 : Bouw van een schipbrug over de Schelde.

1678 : Bouw van een schipbrug over de Schelde.

17de eeuw: De gelden tot het ondergouden van de oude "Ghentwegh", van het Vlaams Hoofd naar Burcht, werden geput uit de opbrengst van het veer.

1682, 26 januari : Doorbraak van de dijk van de polder van Kallo en overstroming van deze polder. Het water dringt door tot in de Borgerweertpolder.

1685 : Teistering van Burcht en omgeving door de legers der verbondenen (Hannoveranen, Hessen en Engelschen).

1701 : Bouw van de schans "de Boufflers", genoemd naar de Franse legeraanvoerder tijdens de Spaanse successieoorlog.

1701 : Bouw van een schipbrug over de Schelde.

1701 : Bouw van de batterij "Courtebourne", ook genoemd "Batterij van de Papiermolen". (Gloriantlaan, waar ook de papiermolen stond)

1703 : Verbetering van het fort "Laar", Vergroting van het fort "Isabella", nu genoemd "Saint Hillaire".

1704 : Bouw van de schans "d' Artaignan" , genoemd naar de Franse legeranvoerder Charles de Baatz (+1673)

1709 : Bouw van een schipbrug over de Schelde.

1745 , 13 september : Openen van de sluizen en inundatie van de polders van Kallo, Melsele en Borgerweert door de Fransen.

1771 : De Verbrande Dijk wordt als kultuurland gebruikt en schijnt dus zijn betekenis als dijk verloren te hebben.

1774 : Burcht telt 570 inwoners.

+/- 1780 : Bouw van een stenen windmolen bij de Heirbaan te Burcht.

1783 : Fort "Isabella" of "Saint Hillaire" als gedeklasserd vestingwerk aangekocht door de polder.

1787- 1788 : Verharden van de Rijselsebaan, onder leiding van de generaal baron de Brou, bevelhebber van het geniekorps. De Verbrande Dijk wordt afgegraven om met de ervan voortkomende aarde de baan te kunnen aanleggen.

Rond het einde van de 18de eeuw : oprichten van een papier-windmolen, door de Antwerpse Bodogen of Bodengien

1585, 17 augustus: Marnix van Sint-Aldegonde, burgemeester van Antwerpen tekent de overgave van Antwerpen.Massale uittocht uit Antwerpen, meestal naar het Nederland.


1588 : ontstaan van de Verenigde Provinciën, een feratie van souvereine gewesten, zonder centraal bestuur.


1590 , Juli : Onder leiding van Prins Maurits wordt Breda heroverd op de Spanjaarden.

1591 december: Farnese valt in ongenade bij de Spaanse koning

1592, 3 december : Farnese sterft in Atrecht (Arras, Fr)1600: De republiek der Nederlanden wordt sterker en sluit verbonden met Engeland en Frankrijk.1609 : ondertekening van het Twaalfjarig bestand tussen Filips II en de Republiek.