IMALSO

Intercommunale Maatschappij Linker Schelde Oever

DE OPRICHTING VAN IMALSO

DE AANVANG VAN EEN NIEUWE STAD

De Intercommunale Maatschappij voor de Linker Schelde Oever, werd op 9 maart 1929 opgericht om de ontwikkeling van het in 1923 bij Antwerpen aangehechte gehucht Sint-Anneke op de Linkeroever te stimuleren en te coördineren, en een verbinding met de Rechteroever tot stand te brengen. De samenwerkende actoren waren de stad Antwerpen en de stad Sint-Niklaas, de gemeenten Zwijndrecht, Melsele, Beveren en Burcht, de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen en de Belgische Staat. Na oeverloze discussies rond het al dan niet bouwen van een brugverbinding over de Schelde werd uiteindelijk besloten twee tunnels tussen de kernstad en Linkeroever te graven: de Waaslandtunnel voor voertuigen en de Sint-Annatunnel voor voetgangers, beide ontworpen door architect Emiel Van Averbeke en plechtig ingehuldigd in 1933. Naast het bouwen, onderhouden en exploiteren van deze tunnels, kreeg IMALSO eveneens de taak de gronden op Linkeroever te valoriseren en te verkopen. De maatschappij werd opgericht voor 70 jaar.

De financiering

De nationale overheid, de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen en de gemeentebesturen van Antwerpen en Sint Niklaas sloegen de handen in elkaar en richtten samen in 1929 de 'Intercommunale Maatschappij van den Linker Schelde-oever te Antwerpen' op. De Belgische Staat beschikte over 500 aandelen, de stad Antwerpen en de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen hadden elk 160 aandelen. De stad Sint-Niklaas en de gemeenten Burcht, Zwijndrecht, Melsele en Beveren bezaten elk slechts 4 aandelen van de intercommunale. Imalso was geboren en kreeg meteen in artikel 4 van haar statuten een beperkte levensduur toegewezen: 70 jaar. Er werd verwacht dat ze haar taak eind 1998 grotendeels zou hebben voltooid, waarna ze zichzelf kon opheffen. Haar doel werd nauwkeurig vastgelegd in artikel 2 van de stichtingsakte:

"Het aanleggen, onderhouden en het uitbaten van eene tunnel onder de Schelde, rechtover Antwerpen alsmede het productief ten gelde maken van de gronden van den linker Scheldeoever en de uitvoering van al de werken welke dit productief en ten gelde maken zouden kunnen omvatten".

Voor de uitvoering stelden de aandeelhouders een Raad van Beheer aan. De grootste aandeelhouder, de Belgische Staat, mocht 5 mandatarissen aanstellen. De provincie Antwerpen leverde de voorzitters van Imalso. Deze rol werd altijd opgenomen door de opeenvolgende provinciegouverneurs . Daarnaast had de provincie nog een mandaat dat werd ingenomen door een lid van de Bestendige Deputatie. Oost-Vlaanderen had maar één mandaat, net als de 'Algemene Vergadering van de Vennoten'. Deze Vergadering vaardigde tot 1936 de burgemeester van Zwijndrecht af, maar daarna vulden de opeenvolgende burgemeesters van Sint-Niklaas de functie in. De stad Antwerpen kreeg twee mandaten en vaardigde vooral haar schepenen af. Toch drukten ook twee socialistische Antwerpse burgemeesters persoonlijk hun stempel op het beleid van Imalso: Camille Huysmans (1932-1943 en 1944-1946) en Lode Craeybeckx voor een kortere periode (1953-1956).

Meer over IMALSO

Medaille 50 jaar Tunnels
Medaille 50 jaar Tunnels

Herdenkingsmedaille (n.a.v. het 50-jarig bestaan van de Intercommunale Maatschappij van de de Linker Scheldeoever)
Voorzijde: afbeelding van de skyline van Antwerpen; rechts onderaan auto's in de Waaslandtunnel; langs de rand links 1933-1983, rechts 10-IX-1933- ANTWERPEN / WAASLANDSTUNNEL
Keerzijde: afbeelding van de skyline van Antwerpen; links voetgangers in de Sint-Annatunnel; langs de rand links 50 JAAR TUNNELS VAN DE / SINTANNATUNNEL, links I.M.A.L.S.O. datum: 1983 atelier: medailleur: formaat: 70 mm metaal: brons